Zemin Mekaniği Laboratuvarı

 • GEOTEKNİK TASARIM VE ANALİZLER İÇİN PROGRAMLAR

GEO5 - GEOTECHNICAL SOFTWARE - http://www.finesoftware.eu/

Geoteknik Yazılım Pakedi GEO5, farklı tipte geoteknik problemlerin çözümü için geliştirilmiştir.  GEO5 pakedi, yaygın geoteknik mühendislik çözümlerinin yanında (şev stabilite, temeller, istinad duvarları),  tüneller, tünel inşaatlarından dolayı oluşan yapısal hasarlar, kaya şevlerin duraylılık analizi gibi karmaşık uygulamaları da içermektedir.

 

 • ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ

Üç eksenli basınç deneyi zeminin kayma mukavemeti parametreleri olan kohezyon (c) ve içsel sürtünme (f) açısını belirlemek için kullanılır.  Bu deney düzeneği ile zeminin arazi koşullarında sahip olacağı kayma mukavemetini gerçeğe en yakın olarak belirlemek mümkün olmaktadır (ASTM D2850, D4767, D7181).

 • DİREKT KESME DENEYİ

Direkt kesme deneyinin amacı önceden belirlenmiş bir kayma yüzeyi üzerinde farklı normal gerilmeler etkisi altında zemin numunesinin kayma parametrelerini (kohezyon (c) ve içsel sürtünme açısı (f)) belirlemektir. Kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminler için uygun olmakla birlikte, kumlar için daha güvenilirdir (ASTM D3080).

 • KONSOLİDASYON DENEYİ

Bu deney aşamalı ve kontrollü eksenel gerilme altında, zeminin tek yönlü drenajına müsaade edildiği koşullardaki konsolidasyon hızı ve miktarının belirlenmesini içerir. Elde edilen sonuçlar bir toprak dolgu veya mühendislik yapısının oluşturacağı farklı toplam oturmanın önceden kestirilmesinde kullanılır (ASTM D2435).

 • TEK EKSENLİ SERBEST BASINÇ DENEYİ

Tek eksenli serbest basınç deneyi, konsolidasyonsuz – drenajsız üç eksenli kesme deneyi ile aynı koşullara sahiptir. Genellikle doygun kil zeminlerde kayma direncinin belirlenmesinde kullanılır. Belirli boy ve çapta hazırlanmış zemin numunesine çevre gerilmesi tatbik edilmeksizin, düşey kuvvet etkisinde, eksenel deformasyon ve düşey gerilme grafikleri çizilir. Bu grafikten elde edilen maksimum gerilemeye serbest (tek eksenli) basınç dayanımı denir (ASTM D2166).

 • ELEK SETİ VE ELEK SARSMA CİHAZI

Bu cihaz dane dağılım analizlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Elek analizi deneyi ile zeminleri oluşturan iri daneli; çakıl, kum ve ince daneli; kil - silt oranları belirlenir (ASTM D6913).

 • CASAGRANDE TEST CİHAZI

Bu cihaz zeminlerin likit limit değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. Likit limit, viskozitesi yüksek bir sıvı gibi, akıcı durumdaki zeminin plastik duruma dönüştüğü andaki su muhtevasıdır (ASTM D4318).

 • PERMEABİLTE DENEY DÜZENEĞİ

Bu cihaz zeminlerin permeabilite katsayısını belirlemek amacıyla kullanılır. Zemin tipine göre düşen ya da sabit seviyeli Permeabilite testi uygulanır. Genellikle granüler zeminlerde sabit seviyeli, ince daneli zeminlerde düşen seviyeli permeabilite testi yapılır (ASTM D2434, D5084).

 • DÜŞEN KONİ TEST CİHAZI

Bu cihaz zeminlerin likit limit değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. Likit limit, viskozitesi yüksek bir sıvı gibi, akıcı durumdaki zeminin plastik duruma dönüştüğü andaki su muhtevasıdır (BS 1377).

 • KUM KONİSİ DENEY ALETİ

Bu alet zeminlerin birim hacim ağırlıklarının arazi ortamında belirlenmesinde kullanılır (ASTM D 1556).

 • VANE TEST CİHAZI

Bu cihaz yumuşak killerin drenajsız kayma mukavemetini belirlemek amacıyla kullanılır. Kanatlı kesici zeminin içine batırıldıktan sonra, zemin içinde dönmeye zorlanmakta, zeminin direncinin aşılmasına karşılık gelen burulma momentinden zeminin kayma mukavemeti hesaplanmaktadır (ASTM D4648).

 • HİDROMETRE DENEY DÜZENEĞİ

Bazı zeminleri eleklerden elemek ve çaplarına göre ayırmak zemin tanelerinin gözle görülemeyecek kadar küçük olmalarından dolayı mümkün olmamaktadır. Bu sebepten dolayı bu tür zeminlerin yani tane çapı 0,075 mm’ den küçük zeminler için hidrometre analizi yapılmaktadır. Hidrometre analizi bu tür zeminlerin tane sınıflamasında yaygın olarak kullanılan bir deney yöntemi olup, esası Stokes’ un yasasına dayanmaktadır (ASTM D7928).

 • OTOMATİK ZEMİN KOMPAKTÖRÜ

Bu cihaz, Proctor ve CBR numuneleri için tasarlanan ve standartlar doğrultusunda mikro işlemci kontrolü sayesinde vuruş ve çevrim sayıları otomatik olarak ayarlanabilen stabil bir şekilde kalıplarda sıkışma sağlayabilen bir cihazdır (ASTM D 698, D1557, D1883).

 

 


Başa Dön