Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Laboratuvarı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK LABORATUVARI

  1. EĞİTİM SETLERİ

 

Reynolds Deneyi

Boruda farklı akım türlerinin gözlemlenmesi ve Reynolds sayısının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

 

Venturimetre Deneyi

Venturimetre yardımıyla debi ölçümü, kütlenin ve enerjinin korunumu denklemlerinin uygulamaları yapılır.

 

Dikdörtgen Enkesitli Kanal Deneyi

Kanalda eşik üzerinden akım, dolusavak üzerinden akım, üniform ve üniform olmayan akım, daralma etkilerinin akım rejimine ve su yüzeyi profiline etkileri gözlemlenir.

 

Basınç Merkezinin Belirlenmesi Deneyi

Basınç kuvvetinin etki noktası olan basınç merkezinin incelenmesi amacıyla kullanılır.

 

Seri ve Paralel Bağlı Pompa Deneyleri

Pompaların seri ve paralel bağlı olma durumları deneysel olarak incelenmekte değişik dönme hızlarında çalışan pompalar gözlemlenebilmektedir.

 

Enkesit Değişimlerinde Oluşan Yerel Enerji Kayıpları

Teorik olarak belirlenemeyen yerel enerji kayıplarının deneysel olarak belirlenmesi amacıyla kullanılır.

 

Pelton Türbini Deneyi

Pelton türbinlerinde performans karakteristiklerinin incelenmesi amacıyla kullanılır.

Bir akışkanının viskozitesinin belirlenmesinde kullanılır.

 

  1. ARAŞTIRMA SETLERİ

 

 

 

 

 

 


Başa Dön