Akademik Kadromuz

 Doç. Dr. Mehmet SORGUN - Bölüm Başkanı

Araştırma alanları

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Sediment Taşınımı, Çok Fazlı Akışlar,  Newtonian ve Non-Newtonian Akışkanların Modellenmesi

Eğitim

Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans - Celâl Bayar Üniversitesi

Doktora - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İletişim

E-posta: mehmet.sorgun@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3727

 

 Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ

Araştırma alanları

 Yapı Malzemeleri, Beton ve Hafif Beton, Hafif Agregalar, Kompozit Harçlar, Yalıtım Elemanları, Kaya Mekaniği

Eğitim

Lisans -  İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora - University of London

İletişim

E-posta: lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3746

 

 Doç. Dr. Gökçen BOMBAR - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

Sediment Taşınımı, Kararsız Akımlar, Köprü Ayağı Oyulması, Basamaklı Dolu Savaklar

Eğitim

Lisans - Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Çevre Mühendisliği

Lisans -  Celâl Bayar Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

Yüksek Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi

Doktora - Dokuz Eylül Üniversitesi

İletişim

E-posta: gokcen.bombar@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3802

 

Dr. Öğr. Üyesi  Mutlu SEÇER - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

   Çelik, Kompozit ve Betonarme Binaların Analiz ve    Tasarımları, Çelik Yapıların Doğrusal Olmayan Analizleri,    Bina Dışı Yapıların  Analiz ve Tasarımları

Eğitim

Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi

Doktora - Dokuz Eylül Üniversitesi

İletişim

E-posta: mutlu.secer@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3745

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fırat PULAT

Araştırma alanları

 Zemin iyileştirme teknikleri, Şevlerin duraylılık analizleri, Çevresel geoteknik, Kentsel Katı Atıkların geoteknik karakterizasyonu

Eğitim

Lisans - Celâl Bayar Üniversitesi

Yüksek Lisans - İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü

Doktora - Celâl Bayar Üniversitesi

İletişim

E-posta: hfirat.pulat@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3784

 

Dr. Öğr. Üyesi  Erman ÜLKER

Araştırma alanları

Termal Dengeli / Dengesiz Akış, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Isı ve Kütle transferi, Akışkanlar Üzerine Sayısal Çalışmalar.

Eğitim

Lisans - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yüksek Lisans - The University of Arizona

Doktora - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İletişim

E-posta: erman.ulker@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3754

 

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Alper ÇANKAYA

Araştırma alanları

Araştırma Alanları: Betonarmenin yüksek hızlı şekil değiştirme (darbe ve patlama) koşulları altında modellenmesi; sonlu elemanlar yöntemleri; hesaplamalı mekanik

Eğitim

Lisans – Süleyman Demirel Üniversitesi

Yüksek Lisans - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doktora - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İletişim

E-posta: mehmetalper.cankaya@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3730

 

Arş. Gör. Şevket Onur KALKAN

Araştırma alanları

Hafif Agregalar, Kompozit Harçlar, Yalıtım Elemanları, Atık Malzemeler

Eğitim

Lisans -  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Yüksek Lisans- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İletişim

E-posta: sevketonur.kalkan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

 

Arş. Gör. Tolga ARSLAN

Araştırma alanları

Yapı, Betonarme Binaların Analizi ve Tasarımı, Tahribatsız Test Yöntemleri 

Eğitim

Lisans -  Ege Üniversitesi

Yüksek Lisans- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İletişim

E-posta: tolga.arslan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili:3792

 

Arş. Gör. İnci DEVELİOĞLU

Araştırma alanları

Şevlerin duraylılık analizleri, Çevresel geoteknik
Eğitim

Lisans -  Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İletişim

E-posta: inci.develioglu@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

 

Arş. Gör. Pelin İLKER

Araştırma alanları

Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik
Eğitim

Lisans -  Dokuz Eylül Üniversitesi

İletişim

E-posta: pelin.ilker@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

 


Başa Dön