Doç. Dr. Mehmet SORGUN - Bölüm Başkanı

Araştırma alanları

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Sediment Taşınımı, Çok Fazlı Akışlar, Türbülans Modelleri, Newtonian ve Non-Newtonian Akışkanların Modellenmesi

İletişim

E-posta: mehmet.sorgun@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3727

Özgeçmiş

 

 Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ

Araştırma alanları

 Yapı Malzemeleri, Beton ve Hafif Beton, Hafif Agregalar, Kompozit Harçlar, Yalıtım Elemanları, Kaya Mekaniği

İletişim

E-posta: lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3746

Özgeçmiş

 

 Yrd. Doç. Dr. Mutlu SEÇER - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

   Çelik, Kompozit ve Betonarme Binaların Analiz ve    Tasarımları, Çelik Yapıların Doğrusal Olmayan Analizleri,    Bina Dışı Yapıların  Analiz ve Tasarımları

İletişim

E-posta: mutlu.secer@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3745

Özgeçmiş

 

 Yrd. Doç. Dr. Gökçen BOMBAR - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

Sediment Taşınımı, Kararsız Akımlar, Köprü Ayağı Oyulması, Basamaklı Dolu Savaklar

İletişim

E-posta: gokcen.bombar@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3802

Özgeçmiş

 

 Yrd. Doç. Dr. Hasan Fırat PULAT

Araştırma alanları

 Zemin iyileştirme teknikleri, Şevlerin duraylılık analizleri, Çevresel geoteknik, Kentsel Katı Atıkların geoteknik karakterizasyonu

İletişim

E-posta: hfirat.pulat@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 Dahili: 3784

Özgeçmiş

 

Arş. Gör. Şevket Onur KALKAN

Araştırma alanları

Hafif Agregalar, Kompozit Harçlar, Yalıtım Elemanları, Atık Malzemeler

İletişim

E-posta: sevketonur.kalkan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

 

Arş. Gör. Ertuğrul Türker UZUN

Araştırma alanları

 

İletişim

E-posta: ertugrulturker.uzun@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

 

Arş. Gör. İnci DEVELİOĞLU

Araştırma alanları

 

İletişim

E-posta: inci.develioglu@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               


Başa Dön