Genel Bilgiler

Kuruluş

:

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitimine başlamıştır. Eğitim, ingilizce olarak verilmektedir. İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar.

 

Kazanılan Derece

:

Program mezunları İnşaat Mühendisliği Lisans derecesine sahip olurlar.

 

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

:

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

:

Öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Programına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde, YKS adı verilen bir merkezi sınav sistemi ile yerleştirilirler.

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

:

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

:

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 [D1] ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 

Program Profili

:

Program; hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı, yapı işletmesi, yapı malzemeleri ve yapı mekaniği olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir. İlk yılda, matematik, fizik, kimya, bilgisayar, İngilizce akademik konuşma ve yazma gibi temel mühendislik dersleri verilmektedir. İkinci ve üçüncü yılda, statik, dinamik, malzeme bilimi, mukavemet, hidrolik, zemin mekaniği ve yapı statiği konularında temel teknik derslerle dört adet teknik olmayan seçmeli ders görülmektedir. Eğitimlerinin son yılında ise, çeşitli dersler arasından 6 adet teknik seçmeli derse kayıtlanmak zorunludur. İnşaat Mühendisliği Bölümünün vizyonu uygulama ve araştırmaya dayalı eğitimi ön plana alan, toplumun refahına yönelik olarak yüksek kaliteli arge çalışmaları ve toplumsal katkı üreten, uluslararası saygınlığı olan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

:

İnşaat Mühendisliği mezunları; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İl Özel İdareleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketleri gibi kurum ve kuruluşlarda, Bakanlık Teşkilatlarının Merkezi Birimlerinde ve yerel yönetimler bünyesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, yazılım şirketlerinde, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, madencilik sektöründe, üniversitelerde, vb. yerlerde görev alabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

:

Mezunlar, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası lisansüstü programlara başvurabilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

:

Bir dersin değerlendirmesi, ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmalar, ödevler, projeler, vb. tüm çalışmalar ve final sınavı dönem başında ilan edilen eğitim kataloğunda yer alan oranlardadahil edilerek hesaplanır. Dersin harf notunun belirlenmesinde bağıl başarı değerlendirme sistemi uygulanır.

 

Mezuniyet Koşulları

:

Programdan mezun olabilmek için programın yeterlilik şartlarını ve ilgili yönetmelik (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği) ve yönergelerde yer alan diğer şartları sağlamak gereklidir.

 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

:

Tam Zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35620 Balatçık, Çiğli, İzmir, Bölüm Başkanı ve Bölüm Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Hasan Fırat PULAT, hfirat.pulat@ikc.edu.tr

 

Bölüm Olanakları   Bölümüzde hem lisans hemde akademik faaliyetlerin yürütüldüğü (Numune hazırlama, Ulaştırma, Yapı malzemeleri, Yapı Mekaniği, Zemin mekaniği) 5 adet laboratuvar mevcuttur. Öğrenciler, ayrıca, temel bilimlerle ilgili dersler kapsamında, Fizik ve Kimya laboratuarlarınıda kullanmaktadır.  

 Başa Dön