Program Çıktıları

 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.

 • Deney tasarlama ve yapma yeteneğinin yanı sıra, verileri analiz etme ve yorumlama.

 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.

 • Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.

 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği.

 • Mesleki ve ethik sorumlulukları anlama.

 • Etkili iletişim yeteneği.

 • Küresel ve toplumsal bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.

 • Hayat boyu öğrenme ile ilgili beceri ve ihtiyaçları karşılamak.

 • Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.


Başa Dön