Aday Öğrenciler

Fakülte Hakkında

17. yüzyıl Osmanlı bilim adamlarından Kâtip Çelebi’nin ismi verilen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2012 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile eğitim öğretime başlamıştır. 2013 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği  Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve 2015 yılında da Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümlerinde lisans eğitimi verilmeye başlamıştır. Fakültemizin tüm bölümlerinde eğitim-öğretim dili %100 İngilizce’dir. Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında yürütülen çok sayıda disiplinlerarası programlar ile Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir.

Fakülte tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.

 

Bölüm

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitimine başlamıştır. Eğitim dili İngilizcedir. Bölümüzde hem lisans hem de araştırma faaliyetlerin yürütüldüğü (Hidrolik, Ulaştırma, Yapı malzemeleri, Yapı, Zemin mekaniği ) 6 adet laboratuvar mevcuttur. Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

 

Laboratuvarlar

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK LABORATUVARI

 

Bölümümüz Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Laboratuvarı 289 m2 kullanım alanına sahip olup, içerisinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılmaktadır.

 

 

  

 

YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI

Bölümümüz Yapı Malzemeleri Laboratuvarı 103 m2 kullanım alanına sahip olup, içerisinde sıva ve harçlar, yapı kimyasalları, kagir birimler, agregalar, beton ve yapı elemanları ile ilgili birçok deney olanağına sahiptir.

 

 

   

 

YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARI

 

Yapı mekaniği laboratuvarı, 2013 yılında yapımı tamamlanarak araştırma ve eğitim faaliyetleri için kullanılmaya başlamıştır. Yapı mekaniği laboratuvarı, 524 m2 kapalı alana sahiptir. Laboratuvarda, 4.5 m yüksekliğinde, çift eksenli reaksiyon duvarı, 9m x 13.5 m boyutlarında rijit döşeme, 20 ton kaldırma ve taşıma kapasitesine sahip köprülü gezer vinç ve çeşitli deney düzenekleri bulunmaktadır. 

 

 

   

 

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI

 

Bölümümüz Zemin Mekaniği Laboratuvarı 129 m2 kullanım alanına sahip olup, içerisinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılmaktadır.

 

 

   

Eğitim

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitimine başlamıştır. Öğretim, %100 İngilizce olarak verilmektedir. İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar.

Program; hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı, yapı işletmesi, yapı malzemeleri ve yapı mekaniği olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. İlk yılda, matematik, fizik, kimya, bilgisayar, İngilizce akademik konuşma ve yazma gibi temel mühendislik dersleri verilmektedir. İkinci ve üçüncü yılda, statik, dinamik, malzeme bilimi, mukavemet, hidrolik, zemin mekaniği ve yapı statiği konularında temel teknik derslerle dört adet teknik olmayan seçmeli ders görülmektedir. Eğitimlerinin son yılında ise, çeşitli dersler arasından 6 adet teknik seçmeli derse kayıtlanmak zorunludur. İnşaat Mühendisliği Bölümünün vizyonu uygulama ve araştırmaya dayalı eğitimi ön plana alan, toplumun refahına yönelik olarak yüksek kaliteli arge çalışmaları ve toplumsal katkı üreten, uluslararası saygınlığı olan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program mezunları İnşaat Mühendisliği Lisans derecesine sahip olurlar. Mezunlar, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası lisansüstü programlara başvurabilirler.

 

İş Olanakları

İnşaat Mühendisliği mezunları; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İl Özel İdareleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketleri gibi kurum ve kuruluşlarda, Bakanlık Teşkilatlarının Merkezi Birimlerinde ve yerel yönetimler bünyesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, yazılım şirketlerinde, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, madencilik sektöründe, üniversitelerde, vb. yerlerde görev alabilmektedirler.

 

Bölüm / Fakülte Etkinlikleri

  • Bölümümüz 4.sınıf öğrencileri,  bitirme projelerini poster şeklinde sunmaktadırlar. Oylama sonucunda 1., 2. ve 3. olan öğrencilerimize çeşitli ödüller  verilmektedir.

 

      

 

  • 4.sınıf öğrencilerimiz bitirme tezleri çeşitli ulusal ve uluslarası konferanslarda sunmaktadır.

                                                                                                     

 

 

  • Bölümümüz öğrencilerinin derslerde edindikleri bilgilerin uygulama alanlarını görmeleri için teknik geziler düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 2017-2018 Öğretim döneminde Tahtalı Barajı'na teknik gezi düzenlenmiştir.

 

      

 

  • Bölümümüz öğrencilerinin meslek hayatı ile ilgili bilgi ve donanımlarını artırmak amacıyla seminerler düzenlenmektedir. 

 

   

               Aşağıda belirtilen üniversiteler ile ikili anlaşmalar sağlanmış ve öğrenci değişim hareketi uygulamaktadır.