2017 Hazır Beton Kongresi

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ ve Arş. Gör. Şevket Onur KALKAN 13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen ''2017 Hazır Beton Kongresi'' isimli sempozyumda, ''Genleşmiş Kil Agregaların Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Ankara Kalecik Bölgesi Örneği '' ve "Pirinç Kabuğu Külünün Çimentolu Hafif Kompozit Harçlarda Dayanım Arttırıcı Katkı Olarak Kullanılması Üzerine Teknik Bir İnceleme" isimli çalışmalar ile katılmışlardır.


Başa Dön