19th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering

Bölümümüz öğretim üyesi Ydr. Doç. Dr. Hasan Fırat PULAT ve Arş. Gör. İnci DEVELİOĞLU, 23-24 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen ''19th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering'' isimli sempozyumda, ''Geotechnical properties and compressibility behavior of organic dredged soils'' isimli çalışma ile katılmışlardır.

Ayrıca bölümümüz Araştırma Görevlisi İnci DEVELİOĞLU yaptığı başarılı sunum ile "Best Presentation" ödülü almıştır.


Başa Dön